• Play the video

Hämta appen

Imprint

Ansvarig utgivare

Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr
111 21 Stockholm

Tel.: 020-83 00 84
Fax: 020-83 00 94

Organisationsnummer: 559024-5345
Styrelsens säte: Stockholm

©Ascensia Diabetes Care All rights reserved.

Ascensia, logotypen för Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, Second-Chance och smartLIGHT är varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla rättigheter förbehålles.

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett märke som tillhör Apple Inc.Ordet Bluetooth och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och användning av sådana märken här sker under licens.Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google Inc.

Förberedelsedatum: 14.09.2016