• Play the video

Hämta appen

Sekretesspolicy

Uppdaterad senast: September 2017

Säkerheten och skyddet av din personliga information är viktigt för Ascensia. Denna sekretesspolicy beskriver hur Ascensia Diabetes Care Sweden AB samlar in, använder, delar och i övrigt behandlar personlig information från användningen av vår webbplats och våra säkerhetsåtgärder av www.contournextone.se (webbsida)

Hemsidan är utvecklad och drivs av Ascensia Diabetes Care Sweden AB (Ascensia), Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm, Sverige som behandlar din personliga information på denna webbplats. Ascensia Diabetes Care Sweden AB är ett dotterbolag till Ascensia Diabetes Care Holdings AG i Schweiz.

Vänligen läs denna sekretesspolicy för att förstå hur Ascensia behandlar dina personuppgifter som tillhandahålls via vår hemsida, inklusive eventuell hälsorelaterad information för vilken vi kommer att begära ditt uttryckliga samtycke före insamling.

Insamling av data

Du behöver inte ange personlig information för att använda vår webbplats. Ascensia behandlar dock dina personuppgifter som når oss på följande sätt.

 • Kommunikation via vår hemsida: Vi samlar in personlig information när du gör den tillgänglig för oss via vår hemsida. Det här inkluderar; ifyllande av formulär, eller e-post, som en del av en beställning av produkter eller tjänster; vid förfrågningar om beställningar samt i liknande situationer i vilka du har valt att skicka informationen till oss, inklusive till kundservice.
 • Produkter eller tjänster du beställer: När du beställer en produkt eller tjänst från oss,  kommer vi att samla in din personliga information för att behandla din beställning. Våra distributörer delar med sig till oss av din personliga information som du anger när du handlar en Ascensia produkt eller på annat sätt kontaktar distributören efter ett köp.

När du kommunicerar med oss via vår webbsida eller gör en beställning av en produkt eller tjänst är typen av information vi kan komma att samla in följande: Namn, kön, födelsedatum, adress, kontaktuppgifter inklusive din e-postadress, språkinställningar och detaljer om din kommunikation eller beställningssätt. 

 • Information om din enhet: När du använder vår hemsida, kommer vi automatiskt att få teknisk information, inklusive: Namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde som länkades till vår hemsida, webbplatsen som du besöker från vår webbplats, vilken typ av enhet du använder, [t.ex. IMEI-nummer, MAC-adress för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt eller mobilnumret som används av enheten, mobilnätverksinformation] ditt operativsystem och mjukvarans versionsnummer, IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, lands- och språkkoden och tidszoninställningen]. Denna information skulle kunna användas för att identifiera dig, men vi använder den inte för att göra det.
 • Jobbansökningar: Vi samlar in personlig information om du ansöker om anställning hos Ascensia Diabetes Care Sweden AB eller  någon av de företag som ingår i Ascensia grupp. Vi sparar ansökningar för icke-framgångsrika kandidater i upp till 12 månader.

Din hälsorelaterade information:

När du gör en beställning av en produkt eller tjänst från oss, registrerar dig online eller fyller i ett webbformulär eller kontaktar oss med en förfrågan, kan du välja att ange din hälsorelaterade information för att hjälpa oss svara på bästa sätt. Din hälsorelaterade information kan inkludera: Din typ av diabetes, terapi, behandling, detaljer om din blodsockermätare eller annan medicinsk utrustning, hur ofta du mäter blodsockernivån och din mobiltelefontyp om du använder CONTOUR™ DIABETES-appen.

Vi kommer att be dig om ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av din hälsorelaterade information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, som du när som helst kan begära raderad genom att kontakta oss på: privacy@ascensia.com.

Avsikten med att behandla din personliga data

Vi behandlar dina personuppgifter med följande ändamål:

 • För att kunna leverera beställda produkter eller tjänster;
 • Administrera en förfrågan eller annat ärende som du gör när du kontaktar oss vi vår webbplats, inklusive kundsupportärenden.
 • För att ge dig förslag eller rekommendationer om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, som beskrivs under ”Marknadsföring” nedan;
 • För att utveckla, testa eller förbättra vår webbplats, bland annat att erbjuda ny funktionalitet och funktioner.
 • För att bättre förstå hur du interagerar med vår webbplats, inklusive dess funktionalitet och funktioner, och att se till att innehåll presenteras på bästa möjliga sätt.
 • För att tillåta dig delta i interaktiva funktioner på vår webbplats, när du väljer att göra det.
 • För att bjuda dig att delta på undersökningar eller opinionsgrupper eller annan marknadsföringsaktiviteter på våra produkter eller tjänster, inkluderad samarbete med utvald tredjepartner.
 • För att mäta och förstå effekter av en annonsering och på det sättet leverera relevanta annonser.

Vi kommer att använda och avslöja för tredje part forskare statistik, aggregerad, anonymiserad eller avidentifierad information för att:

 • Avgöra eller förbättra effektiviteten av diabetes tekniken, terapier, behandlingar eller kostnader;
 • Undersöka hur  produkter och tjänster tillhandahålls och används och
 • Utvärdera prestanda, påverkan och erfarenheten av våra produkter och tjänster (inklusive baserat på användardemografi, till exempel geografisk).

Marknadsföring

Vi kan kontakta dig och berätta om våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig  eller som liknar de som du redan köpt eller frågat om.

Om du inte har valt att inte ta emot vår marknadsföringskommunikation, kan du kontakta oss, Ascensia Diabetes Care Holding AF, distributör av Ascensia produkter, eller genom ett av våra utvalda partners, i varje fall där du har samtyckt till att ta emot dessa meddelanden.

Du kan när som helst avanmäla dig från att ta emot vår marknadsföringsinformation genom att mejla oss till privacy@ascensia.com eller genom att avanmäla dig via länken.

Vi kommer ändå att fortsätta kontakta dig för icke marknadsföringsrelaterade ändamål där vi kan behöva göra en produktåterkallelse, säkerhetsåtgärd eller när vi behöver skicka vissa typer av uppgifter i enlighet med lagar, regler eller etiska krav.

Delning av personlig information

Ascensia kommer att dela din information med:

 • Ascensia Diabetes Care US Inc. och Ascencia Diabetes Care Holding AG, detaljerna som är registrerade på vår webbsida http://diabetes.ascensia.se/Kontakta-oss1/
 • Våra utvalda partners som du valt när du valt att delta på undersökningar, opinionsundersökningar eller marknadsrelaterade frågor för användningen av våra produkter och tjänster.
 • En potentiell säljare eller köpare i en försäljning eller köp av någon av Ascensias företag eller tillgångar, så att köpare kan fortsätta att förse dig med information och tjänster.
 • Vi kan också komma att dela din personliga information med  databehandlare som vi anlitar för tjänster åt oss. Då vi delar din personliga information med databehandlare måste de behålla din information konfidentiell och säker; och endast använda din personliga information enligt våra instruktioner; och
 • Våra distributörer, samarbetspartners eller tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsändamål eller där du har valt att dela din personliga information genom flera funktioner och funktionalitet via vår webbsida.

Vi kan komma att bli skyldiga att enligt lag lämna ut personlig information där det är nödvändigt att tillämpa våra användarvillkor, den här sekretesspolicyn eller andra avtal för att undersöka eller skydda Ascensia och våra koncerns rättigheter, egendom eller säkerhet, våra produkter och tjänster samt våra kunder, distributörer eller affärspartners eller för att förhindra och vidta åtgärder angående olaglig verksamhet eller bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet eller som bevis i rättstvister. Din personliga information kan vara underlag för utländska lag och kan bli tillgänglig för utländska myndigheter, regeringar, domstolar, brottsbekämpande myndigheter rättsväsenden och tillsynsmyndigheter.

Lagring av din Personliga information

Din personliga information samlad via vår webbplats lagras på lokala servrar i ett EU- medlemsland. I enskilda fall kan din personliga information överföras till servrar i USA. Det kan också behandlas av Ascensiapersonal eller av en av våra tjänsteleverantörer som är verksamma i USA. Detta inkluderar personer som bland annat fullgör din beställning, administrerar en förfrågan eller  beställningar du gjort via vår hemsida eller tillhandahåller supporttjänster. För invånare i Kanada och Latinamerika, var vänlig notera att USA kan ha olika skyddsnivåer som skiljer sig från landet du bor på.

Vi har implementerat nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information när den överförs, inkluderat dataöverföringar vid avtal med mottagare av information. För tillgång till kopior av dessa avtal, kontakta Ascensia via E-postadressen privacy@ascensia.com eller via posten på Ascensia Diabetes Care Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm. Vi behandlar allaförfrågningar i enlighet med lokala lagar och våra policys samt förordningar.

GENOM ATT SKICKA IN DIN PERSONLIGA INFORMATION TILL ASCENSIA, SAMTYCKER DU TILL DENNA ÖVERFÖRING, LAGRING OCH BEARBETNING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION, INKLUSIVE HÄLSORELATERAD INFORMATION.

Ascensia kommer att lagra din information så länge som vi måste enligt lag och där det inte finns några lokala regler kommer vi att lagra den så länge vi behöver det enligt beskrivningen i denna sekretesspolicyn.

Din personliga informations säkerhet

Ascensia genomför lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda sekretess, integritet och tillgänglighet av din personliga information. Vi har strikta säkerhetsprocedurer, inklusive kryptografiska tekniker för att vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att din personliga information är behandlade säkert och enligt denna sekretesspolicy.

Användning av Cookies

Vi använder oss av cookies och liknande tekniker. Cookies är små datafiler som skickas till din webbläsare och sparas på din dators hårddisk när du besöker en webbplats. Cookies lagrar dina preferenser och annan information på din dator och sparar tid åt dig vid följande besök i och med att du inte behöver ange samma information igen. Cookies är gjorda för att komma ihåg information som en internetanvändare har gjort på en webbplats tidigare, som till exempel att sätta produkter i en korg, logga in eller klicka på länkar.

Vi gör kontinuerliga förbättringar och förändringar och ändrar sätt att använda cookies och liknande teknologier och vi kommer att kommer att behålla det här avsnittet på denna sekretesspolicy uppdaterad med de cookies vi använder.

Vi använder följande cookies på vår webbplats:

 • Cookies som endast är nödvändiga: Som krävs för driften av vår webbplats. Det inkluderar till exempel cookies som gör att du kan logga in på skyddade områden på vår webbplats, för att navigera runt webbplatsen och använda funktionerna.
 • Cookies för analys eller statistisk: Dessa tillåter Ascensia att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna navigerar på vår webbplats. Det hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna hittar vad de letar efter lättare.
 • Cookies för funktioner: Dessa cookies känner igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att personifiera vårt innehåll för dig, till exempel ditt språkval eller region.
 • Riktade Cookies: Dessa cookies registrerar ditt besök på vår hemsida, de sidor du har besökt och de länkar du har följt. Vi använder denna information för att göra vår webbplats och den annonsering som visas på den mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje part i detta syfte.

Några av dessa cookies är permanenta cookies kan användas om du loggar in på skyddade områden på vår webbplats för att komma ihåg vem du är. Andra är session cookies som användas för anonym identifiering av ett webbplatsbesök endast för tekniska syften. Session cookies sparas endast tillfälligt under webbsessioner och raderas när webbläsaren stängs.

Vi använder Cookies och liknande teknologier för följande säkerhetsändamål:

 • För att förbättra säkerheten på vår webbsida
 • För att identifiera dig när du loggar in på vår webbplats och komma ihåg dina preferenser;
 • För att analysera hur du använder vår webbplats genom att spåra specifika händelser, som till exempel utförandet av ett inköp och besök på de olika webbsidorna så att vi kan förbättra både användbarhet och innehållsvärdet;
 • För att tillåta dig  dela sidor med sociala nätverk som Twitter, Facebook och Linkedin;
 • För att bestämma effektiviteten av våra online kampanjer både när det gäller försäljning och användaraktivitet till vår webbsida;
 • För att optimera vår annonsering genom att försäkra oss att vi kan annonsera på andra webbsida till de som besöker oss.
 • För att tillåta oss värdera framgången med vår annonsering genom att identifiera händelser (till exempel registreringar, kassor osv)  på vår webbsida; som en direkt resultat av vår annonsering; och
 • För att försäkra oss att vår annonsering på andra webbplatser är relevanta för dig.

Vi använder cookies och liknande teknik som tillhandahålls av andra företag för att samla in webbtrafikinformation somt tid, datum, IP-adress och webbläsare, så att vi kan lagra dina inställningar och annan information på din enhet och spara tid på efterföljande besök genom att eliminera behovet av att upprepade gånger ange samma information.

Google Analytics: Vi använder Google Analytics cookies för att samla in information och för att sammanställa rapporter om hur besökare använder webbsidan, och vi använder den informationen i förbättringssyfte. Google Analytics använder i första hand egna cookies, som inte delas med andra webbsidor som du besöker. Informationen som webbsidorna samlar in är till största delen anonym och omfattar antalet besökare som besöker sidan, var dessa besökare kommer ifrån och hur många gånger de besökt sidan. Google har publicerat information gällande integritet och datasäkerhet.

Google Analytics kan komma att samla in din IP-adress, som är en unik kod som tilldelas varje dator och enhet som ansluts till Internet. IP-adresser tilldelas vanligen utefter geografiska regioner och kan möjliggöra att webbplatsens ägare kan identifiera vilket land, region och stad som datorn eller enheten används i. Vi kan komma att samla in antingen hela eller delar av IP-adressen för att kartlägga vart webbplatsens användare befinner sig, inklusive ålder och kön.

Google Analytics kan komma att använda sig av tredje parts cookies (som till exempel DoubleClick Cookie) på webbplatser där Google Analytics annons funktioner används, såsom Remarketing eller AdWords. Vår anvädning av Google Analytics´ re-marketing funktioner tillåter att riktad och relevant annonsering levereras till dig när du besöker andra internetsidor. Dessa funktioner kan överföras mellan olika enheter när du har ett Google konto och du valt att tillåta Google koppla ihop din sökningshistorik med ditt konto och använda informationen från ditt Konto för att personanpassa annonseringen som du ser på internet. När du är inloggad på ditt Google-konto, använder Google din personliga data tillsammans med statistiken de fått från tredjeparts-cookies på vår webbplats för att leverera bättre annonser på vår webbsida och andra webbsidor som du har besökt och baserad på din sökning. För att stötta funktionerna, kommer Google att samla användarens Google-autentiserade identifiering.

Mer information gällande dessa marknadsföringscookies går att finna på http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Du kan välja bort dessa funktioner genom att besöka inställningar för Googles annonser.

Avaktivera cookies

Du kan vägra att  acceptera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare ( som till exempel Internet Explorer, Chrome och Firefox). Vänligen notera att om du inte tillåter cookies på vissa ställen kommer din webbsida att inte fungera som den ska eller inte vara tillgänglig.

De cookies som vi använder oss av kan stängas av och/eller raderas från din dator i din webbläsares inställningar. Generellt kan du klicka på hjälpmenyn i din webbläsare för att hitta anvisningar om hur du stänger av eller raderar cookies. De flesta webbläsare är inställda för att godkänna dessa cookies automatiskt. Du kan dessutom stänga av lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan cookies lagras på datorn. Du kan även använda dig av självreglerande program som finns tillgängliga i ditt rättskipningsområde för att hantera hur andra företag än Google annonserar, såsom det amerikanska företaget AboutAds Choices eller det EU-baserade Your Online Choices.

Nekande av cookies:

Vänligen notera att vi inte längre kommer att kunna veta om du valt bort en riktad marknadsföringsannons, vilket kan få våra tredje-parts annonser visas upp på nytt när du besöker andra webbsidor.

Vi kommer inte längre automatiskt att känna igen att du har godkänt vår sekretesspolicy och kommer återigen att be om bekräftelse på detta.

Barn

Vi kommer inte att samla eller använda personlig information på vår webbplats gällande individer som vi vet är under 16 år, utan att barnets målsman på förhand gett sitt medgivande till detta.  Målsman har rätt att, på begäran, se informationen som barnet delat med sig av och/eller kräva att den ska raderas. Om vi upptäcker att ett barn har skickat oss personlig information online via denna webbplats kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera denna information. Om du är förälder/vårdnadshavare med några frågor angående ditt barns personliga information kopplad till vår hemsida, kontakta Ascensia på privacy@ascensia.com eller via post till Ascensia Diabetes Care Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm.

Åtkomsträttighet och korrigering

Du kan ha rätt att begära ut din personliga information, för att få den åtgärdad eller raderad, att motsätta sig behandlingen, eller att få tillgång till den. Du kan också ha rätt att få en kopia av din personliga information i maskinläsbart format eller att din personliga information skickas till en annan enhet. Vi kan fråga dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål,  innan information lämnas till dig.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande om framtida användning av din personliga information.  Vänligen kontakta privacy@ascensia.com eller med posten till Ascensia Diabetes Care Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm. Vi kommer att behandla alla förfrågningar i enlighet med våra lokala lagar, policys och procedurer.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser för tredje part som inte omfattas av sekretesspolicy. Trots att vi strävar efter att endast länka till webbplatser med hög sekretessnivå upphör denna information om behandling av personuppgifter att gälla när du lämnar vår webbplats.

Länkar till andra webbplatser ges endast i informationssyfte och innebär inte att vi samtycker till innehållet på dessa andra webbsidor. Ascensia Diabetes Care Holdings AG och/eller dess dotterbolag är inte ansvariga för innehållet på länkar eller tredje parts webbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll eller korrekthet. Du använder tredje parts webbsidor på egen risk.

Uppdatering av sekretesspolicy

Alla förändringar vi gör på år sekretesspolicy kommer att publiceras på denna sida och vid behov meddela dig via e-post. Vänligen besök denna sida ofta för att se några uppdateringar eller ändringar i vår sekretesspolicy.

Kontakta oss

Frågor om kommentarer eller förfrågningar gällande denna sekretesspolicy är välkomna och bör mejlas till dataskyddspersonalen på privacy@ascensia.com eller skicka brev till Diabetes Care Sweden AB Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm. Om du känner att dina frågor inte har besvarats tillfredsställande och att bearbetningen av din personliga information har överträtt den europeiska lagstiftningen om personuppgiftsskydd har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet i ditt land.

Ascensia, logotypen för Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, Second-Chance och smartLIGHT är varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla rättigheter förbehålles.

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett märke som tillhör Apple Inc.Ordet Bluetooth och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och användning av sådana märken här sker under licens.Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google Inc.

Förberedelsedatum: 14.09.2016