• Play the video

Hämta appen

Allmänna användningsvillkor

Nedanstående villkor gäller besök på och användning av denna webbplats. Om du inte accepterar villkoren ska du inte fortsätta använda webbplatsen.

Denna webbplats har tagits fram och sköts av Ascensia Diabetes Care Holdings. Vi förbehåller oss rätten att ta bort webbplatsen eller revidera hela eller delar av innehållet på webbplatsen, de allmänna villkoren för användning av webbplatsen, våra allmänna villkor och våra försäljnings- och leveransvillkor. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana ändringar när vi så önskar och utan föregående meddelande. Varje gång du besöker webbplatsen bör du därför granska villkoren för att se om ändringar eller tillägg har gjorts.

Allmänna villkor för användning av webbplats

All information, alla dokument och illustrationer som publiceras på webbplatsen tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Det är tillåtet att använda materialet under förutsättning att en upphovsrättsnotis anges på alla kopior, att informationen endast används för personligt bruk, att den inte används kommersiellt, att informationen inte ändras på något sätt och att illustrationerna endast används i kombination med tillhörande text.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken i versaler eller på annat sätt markerade på webbplatsen tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG dess dotterbolag, filialer, licensgivare eller joint venture partners. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot upphovsrätten, varumärkeslagen eller andra immateriella rättigheter.

Begränsad ansvarighet

Ascensia Diabetes Care Holdings AG har sammanställt den detaljerade informationen på den här webbplatsen från interna och externa källor, efter bästa förmåga och med största noggrannhet. Vi strävar efter att utöka och uppdatera informationen fortlöpande. Syftet med informationen på webbplatsen är att presentera Ascensia Diabetes Care Holdings AG samt våra produkter och tjänster. Vi lämnar dock inga uttryckliga eller antydda garantier för att informationen är fullständig eller korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att informationen kanske inte längre är aktuell. Vi vill därför rekommendera dig att kontrollera all information som du får från webbplatsen innan du använder den. Även om vi ger råd på den här webbplatsen måste du själv kontrollera våra senaste råd, i synnerhet säkerhetsdokument och tekniska specifikationer, samt att våra produkter är lämpliga för vissa processer och syften. Om du vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt.

Användare av den här webbplatsen är medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk. Varken Ascensia Diabetes Care Holdings AG eller någon tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller överföra webbplatsen, kan hållas ansvariga för skador till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till webbplatsen, användning eller omöjlighet att använda webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på webbplatsen.

Externa webbplatser/länkar

Den här webbplatsen innehåller länkar/referenser till andra webbplatser. Detta innebär inte att Ascensia Diabetes Care Holdings AG godkänner innehållet. Ascensia Diabetes Care Holdings AG tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på sådana webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna får använda dessa webbplatser på egen risk.

Personuppgifter

De som använder webbplatsen får själva ta fullt ansvar för de uppgifter som de skickar till Ascensia Diabetes Care Holdings AG, samt för att lämnandet av uppgifter inte utgör ett brott mot tredje parts rättigheter. Användaren ger Ascensia Diabetes Care Holdings AG tillåtelse att lagra dessa uppgifter och använda dem för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften, såvida inte informationen innefattar andra personuppgifter än masterdata eller användardata. Ascensia Diabetes Care Holdings AG har rätt att använda innehållet i sådana meddelanden, däribland idéer, uppfinningar, ritningar, tekniker och expertkunskaper, för alla ändamål, t.ex. utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje part.

Internationella användare

Webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av Ascensia Diabetes Care Holdings AG och är endast avsedd för bruk i Sverige. Ascensia Diabetes Care Holdings AG lämnar inga garantier för att informationen på denna webbplats är korrekt utanför Sverige och att produkter och tjänster finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor. När du anropar webbplatsen eller laddar ned innehåll utanför Sverige ber vi dig observera att det är ditt eget ansvar att se till att du agerar i enlighet med gällande lokal lagstiftning där du befinner dig.

Försäljning av Ascensia Diabetes Care Holdings produkter

Våra produkter säljs enligt den nuvarande versionen av våra Generella försäljnings- och leveransvillkor.

Ascensia, logotypen för Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, Second-Chance och smartLIGHT är varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla rättigheter förbehålles.

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett märke som tillhör Apple Inc.Ordet Bluetooth och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och användning av sådana märken här sker under licens.Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google Inc.

Förberedelsedatum: 14.09.2016